Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Czym jest ADR

Skrót ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) oznacza alternatywne metody rozwiązywania sporów. Są to tanie, proste i szybkie sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów, wykorzystywane m. in. w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, do których należą arbitraż, mediacja czy też komisje skargowe.

Platforma mediacjeeizby.pl powstała z myślą o pomocy przedsiębiorcom oraz konsumentom w celu rozwiązywania potencjalnych sporów, z którymi już sobie nie radzą na drodze bezpośredniej komunikacji. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy i niestety nie jesteś już w stanie rozwiązać problemu z e-konsumentem zapraszamy do nas. Nie czekaj aż problem przerośnie Ciebie i Konsumenta. Pamiętaj istnieje forma pozasądowego rozwiązywania sporów. Sądowe rozwiązywanie sporów powinno być ostatecznością.

Działaj z e-Izbą. Nasi profesjonalni Arbitrzy pomogą rozwiązać pozasądowo problem! 

Regulacje prawne

Regulacje krajowe i europejskie

Podczas rozpoznawania sporów pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą podmiot uprawniony ADR będzie stosował powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz europejskiego.

Czytaj więcej

Regulamin funkcjonowania

Regulamin podmiotu uprawnionego ADR przy Izbie Gospodarki Elektronicznej 

Czytaj więcej

Finansowanie

Wykaz opłat od jednej sprawy dla Przedsiębiorców zrzeczonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej w Warszawie.

 

Czytaj więcej

Lista mediatorów

Robert Sowiński
Radca prawny

Radca prawny, koordynator zespołu ADR od strony e-Izby, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, Partner w Kancelarii Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego Sp. p.

Dariusz Szostek
Dr hab. Radca prawny

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny.

Agata Kowalska
Radca prawny

Radca prawny, partner w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

Magdalena Golonka
Radca prawny

Radca prawny w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Orzeczenia

Sprawozdanie roczne

Informacja pojawi się po wykonaniu sprawozdania rocznego z prac.

Czytaj więcej

FAQ

Skrót ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) oznacza alternatywne metody rozwiązywania sporów. Są to tanie, proste i szybkie sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów, wykorzystywane m. in. w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, do których należą arbitraż, mediacja czy też komisje skargowe. Pozasądowe rozwiazywanie sporów przy Izbie Gospodarki Elektronicznej prowadzone jest w formie mediacji. 

Platforma mediacjeeizby.pl powstała z myślą o pomocy przedsiębiorcom oraz konsumentom w celu rozwiązywania potencjalnych sporów, z którymi już sobie nie radzą na drodze bezpośredniej komunikacji. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy i niestety nie jesteś już w stanie rozwiązać problemu bezpośrednio z e-konsumentem zapraszamy do nas. Nie czekaj aż problem przerośnie Ciebie i Konsumenta. Pamiętaj istnieje forma pozasądowego rozwiązywania sporów. Sądowe rozwiązywanie sporów powinno być ostatecznością.

Działaj z e-Izbą. Nasi profesjonalni Arbitrzy pomogą rozwiązać pozasądowo problem! 

ADR są pozasądowymi metodami rozstrzygania sporów, w związku z czym kompetencje sądu są przejmowane przez niezależną osobę trzecią – np. mediatora lub arbitra. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich ma na celu rozwiązanie sporu konsumenckiego i polega na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez strony, przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu oraz rozstrzygnięciu sporu, a także narzuceniu stronom rozwiązania sporu.

Platforma ODR (ang. Online Dispute Resolution) jest interaktywną stroną internetową, do której dostęp jest elektroniczny i bezpłatny we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Umożliwia ona rozstrzyganie sporów przez Internet, pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami przez niezależnego mediatora. Platforma europejska znajduje się pod adresem internetowym:http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR Izby Gospodarki Elektronicznej jest pod adresem: mediacjeeizby.pl 

Zobacz wszystkie
>