Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Finansowanie

Finansowanie

Finansowanie - wykaz opłat

Opłaty od jednej sprawy dla Przedsiębiorców zrzeczonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej w Warszawie:

  • opłata wstępna za wszczęcie postępowania mediacyjnego od jednej sprawy – 60 zł netto
  • opłata za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego od jednej nieskomplikowanej sprawy – 400 zł netto

Opłata dla Konsumenta:

  • symboliczna opłata dla konsumenta 20 zł 
>